TUZLA YANGIN MERDİVENİ

 TUZLA YANGIN MERDİVENİYangın merdivenleri, binalara uygun olarak inşa edilmesi gerektiğinden ziyade bir de binalara da uygun olarak inşa edilmesi gereken merdivenlerdir. Bu iki hususun birleştirilebilmesi belirli bir uzmanlık alanı gerektirir. Bunun yanında, firmaların bir de estetik olarak merdivenleri daha kaliteli yapabilmeleri tercih sebebi olmaktadır.          Tuzla yangın merdiveni firmaları açısından böyle bir şansa sahiptir. Merdiven firmaları bakımından kaliteli, estetik görünüm bakımından güzel ve sağlam merdiven inşa eden firmalar bulunmaktadır. Merdiven firmalarının iş&DEVAMI

ÇEKMEKÖY YANGIN MERDİVENİ

ÇEKMEKÖY YANGIN MERDİVENİ Yangın merdiveni konusunda bugün ülkemizde birçok firma hizmet vermektedir. Bu firmalar yaptıkları işlerde yönetmelik kurallarına bağlı olarak çalışmak durumundadırlar. Yönetmelik kurallarına bağlı olarak çalıştıkları kadar, binalara da uygun merdiven yapabilme konusunda uzman olmak durumundadırlar.           Çekmeköy, İstanbul' un sakin ve elit bir semtidir. Her yerde olduğu gibi bu semtte de yangın durumları çıkabilmektedir. Bu semtte yangın merdiveni konusunda hassasiyet gösteriliyor. Çekmeköy yangın merdiveni DEVAMI

YANGIN MERDİVENİ ÇİZİMLERİ

YANGIN MERDİVENİ ÇİZİMLERİYangın merdiveni, yangın, doğal afet ya da terör saldırısı durumlarında, insanların bulundukları binalardan tahiyelerini sağlayan hayata açılan kapılardır. Bu neden ile can güvenliğimiz açısından önem teşkil etmektedirler. Yangın merdiveni inşa eden firmaların, diğer inşaat firmalarından ayrı özellikleri vardır. Bu özelliklerde, yangın merdiveni yönetmeliğine uyarak aynı zamanda inşa edilecekleri binaya uygun olarak uyarlanabilmesini sağlayacak uzmanlık nitelikleri vardır.          Yangın merdiveni çizimleri, yangın merdiveni inDEVAMI

UCUZ YANGIN MERDİVENİ

UCUZ YANGIN MERDİVENİYangın merdiveni imalatı için, ana madde olarak çelik kullanılmaktadır. Çelik kullanılmasının sebebi, çeliğin bilinen en sağlam maden olmasıdır. Çelikten imal edilen bir merdivenin sağlam olması için aynı zamanda kaliteli bir işçilik gerekir. Bu neden ile de imalat firmasının işçiliği burada çok önemlidir.         Yangın merdiveni inşa eden firmaların kaliteli işler yapması ile sağlam bir yangın merdiveni elde edilir. Çelik ne kadar sağlam olursa olsun işçilik kötü ise, merdiven sağlam olmaz ve can g&uuDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ FİRMALARININ ÖZELLİKLERİ

 YANGIN MERDİVENİ FİRMALARININ ÖZELLİKLERİYangın merdivenleri, devlet tarafından zorunlu kılınmış ve yönetmelik kurallarına göre yapılması gereken merdivenlerdir. Bu merdivenler sadece yangın değil terör saldırısı durumunda da hayati önem taşımaktadır. Bu neden ile bizler için çok önemlidir.         Yangın merdiveni firmaları, ülkemizde çok önemli bir yere sahiptirler. Bu firmalar, hem bina şekillerine hem de yönetmeliğe uygun olarak bu merdivenleri inşa etmektedirler. Bu sebep ile ayrı bir uzmanlık alanı gerektirirler. Bu firmalar her sene belirli kurumlarca denetlenirler. VerdDEVAMI

YANGIN MERDİVENLERİNİN ÖNEMİ

YANGIN MERDİVENLERİNİN ÖNEMİ Yangın merdiveni, afet durumlarının yanı sıra terör saldırısı durumlarnda da bizlere hayata açılan bir kapı sunar. Bu sebep ile hayati önem taşımaktadır. Bu merdivenler, devlet tarafından da yapımı zorunlu kılınan merdivenlerdir. Hayati önem taşıdıkları için günümüzde yoğun olarak imalatları yapılmaktadır.          Yangın merdivenlerinin can güvenliğimizi sağlama fonksiyonları nedeni ile, ülkemizde birçok yangın merdiveni firması da kurulmuştur. Bu firmaların merdiven inşa etme çalışmalarında, öncelikle binaDEVAMI

ADANA YANGIN MERDİVENİ

ADANA YANGIN MERDİVENİAdana, ülkemizin en sıcak illerinden biridir. Adana' da her sene yangınlar çıkmasında, bu sıcaklığın etkisi büyüktür. Ülkemizde, yangınların yarattığı olumsuz durumlar nedeni ile devlet tarafından binalara yangın merdiveni yapılması zorunlu kılınmıştır. Yangın merdivenleri yönetmelik kurallarına uygun olarak, bina şekillerine göre, binalara inşa edilmektedir.          Adana yangın merdiveni firmaları, yangın merdiveni yönetmeliği kurallarına uygun olarak ve bina yapılarına göre, merdivenleri estetik bir şekilde inşa edebilmektedDEVAMI

BURSA YANGIN MERDİVENİ

BURSA YANGIN MERDİVENİ Yangın merdiveni firmaları, ülkemiz için güvenliğimizi sağlayan ve hayata açılan merdivenler olduğundan bizler için çok önemlidir. Firmaların, merdivenleri kaliteli ve sağlam yapması kadar estetiğe de önem vermeleri, bu firmalara olan inancımızı arttırmaktadır. Yangın merdivenleri, afet ve terör saldırısı durumlarında bizler için kaçış yolu olmaktadır. Panik halinde kullandığımız merdivenler oldukları için sağlam olmaları çok önemlidir.           Bursa yangın merdiveni firmaları, merdiven yapımı i&cDEVAMI

İZMİR YANGIN MERDİVENİ

İZMİR YANGIN MERDİVENİ Yangın merdiveni, yangın, afet ve terör saldırıları durumlarında, buluduğumuz binadan tahliye olmamızı sağlayan merdivenlerdir. Bu merdivenler sayesinde can güvenliğimiz korunmuş olmaktadır. Devlet tarafından her binada, yüksekliğine göre belli ölçülerde olması gerekir. Yönetmelik dahilinde inşa edilmesi gerekir.         İzmir yangın merdiveni firmaları, bu konuda çeşitli projeler ile öne çıkmaktadır. Firmalar, sağlam, kaliteli ve güvenli merdiven inşa etmenin yanında, binaların estetik özelliklerine de dikkat etmektedirler. DEVAMI

PASLANMAZ YANGIN MERDİVENİ

PASLANMAZ YANGIN MERDİVENİ Yangın merdivenleri yapılırken, yangın merdiveni yönetmeliğine uyulması gerekir. Yönetmelikle belirtilen bir takım kurallar hayat kurtarıcıdır. Bu kurallar sayesinde inşa edilen yangın merdivenleri sağlam olmaktadır.          Yangın merdivenlerinin iki çeşidi vardır. Tek kollu ve dairesel olan bu yangın merdivenleri belirli malzemeler ile yapılmaktadır. Yangın merdivenleri için kullanılan ana malzeme çeliktir. Çelik bilinen en sağlam maden olduğundan, merdiven yapımında çelik kullanılmaktadır. Malzemelerin ve işçiliğin kaliteli olması,DEVAMI

DÖNER YANGIN MERDİVENİ

DÖNER YANGIN MERDİVENİ Yangın merdivenleri, yangın ya da afet durumlarında insanların bulundukları binadan rahatça çıkabilmelerini sağlamak amacı ile kullanılan merdivenlerdir. Bu merdivenler günümüzde yangın merdiveni yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Yönetmelikteki kurallara bağlı olarak, inşa edilecek binanın özellikleri de dikkate alınarak, yangın merdivenleri binalara eklenmektedir.          Yangın merdivenleri, z tipi ve döner yangın merdiveni olarak iki çeşittir. Dönerli yangın merdiveni, z tipine göre daha az yer kaplamaktadır. Bu neden iDEVAMI

DAİRESEL YANGIN MERDİVENİ

DAİRESEL YANGIN MERDİVENİ Yangın merdivenleri, yönetmeliğin belirttiği kurallara göre yapılmalıdır. Bu kurallara göre yapılan merdivenler can güvenliğimizi daha çok korumaktadır. Yangın merdivenleri, binaların yapısına, merdivenin yapılacağı yere göre belirlenmektedir. Merdiven çeşitleri arasında en çok uygun olan tespit edildikten sonra uygulama aşamasına geçilmektedir.            Yangın merdivenleri arasında en az yer tutan merdiven tütü olan dairesel yangın merdiveni, yukarıya doğru sonsuz sayıda basamak alacağı için en kullanışlı olanDEVAMI

MAKARALI YANGIN MERDİVENİ

MAKARALI YANGIN MERDİVENİYangın merdivenleri bizleri yangın anında bulunduğumuz binadan çıkabilmemizi sağlayan merdivenlerdir. Bu merdiveler sayesinde panik halinde çıkış yoluna sağlıklı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yangın merdivenlerinin, belirtilen yönetmeliğe uygun olarak yapılması gerekmektedir.             Yangın merdivenleri tek kollu ve makaralı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Makaralı yangın merdivenleri, daha az yer kaplaması düşünülerek mekanik olarak hareket ettirilebilen merdivenlerdir. Makaralı merdivenler sayesinde yer kazanılablmektedir. Hareket ettirilebilir DEVAMI

İSTANBUL YANGIN MERDİVENİ

İSTANBUL YANGIN MERDİVENİ Yangın merdivenleri, olumsuz durumlar yaşadığımızda bulunduğumuz binadan çıkmamızı sağlayan merdivenler oldukları için, kaliteli bir işçilik ile üretilmeleri ve inşa edilmeleri gerekir. Yangın merdiveni yönetmeliğine uygun olarak üretilmesi gerekir. Bu yönetmelikteki kuralların ihlali durumunda olumsuz sonuçlar doğabilmektedir.           Yangın merdivenleri için en iyi firmalar günümüzde İstanbul' dadır. Bu firmalar, uygulanması gereken yönetmeliğe uygun olarak imal ettikleri merdivenler ile ilgili beğeni almaktadırDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ STANDARTLARI

YANGIN MERDİVENİ STANDARTLARI Yangın merdivenleri, bizler için yangın ya da doğal bir afet durumunda, binadan tahliye olabilmemizi sağlayan merdivenlerdir. Bu merdivenler belediyeler tarafından yapımları zorunlu kılınmış olan merdivenlerdir. Bu neden ile de bir yönetmelikleri vardır. Yangın merdivenlerinin yapımı sırasında, bu yönetmelikteki standartlara uyulması gerekmektedir.           Yangın merdivenleri standartları, yangın merdivenleri için hazırlanmış olan yönetmelikte verilmektedir. Yönetmeliğe göre, yangın merdivenleri 20 metre yükseklikteki binalarda kapalı olaraDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ FİRMALARI

YANGIN MERDİVENİ FİRMALARI Yangın merdivenleri, hepimiz için can güvenliğimizi sağlayan etkileri nedeni ile önemlidir. Bu merdivenlerin yönetmeliğe uygun olarak yapılması ve sağlam olması gerekmektedir. Bunun için kullanılan malzemelerin ve işçiliğin kaliteli olması gerekmektedir.         Yangın merdiveni yapımı zorunlu olduğu için, günümüzde birçok yangın merdiveni firmaları kurulmuştur. Bu firmaların özelliği, yapılacak olan merdivenlerin özel bir yönetmeliğe uygun olarak yapınını sağlıyor olmalarıdır. Bu firmalar özel olarak bu merdDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ ÜRETİMİ

YANGIN MERDİVENİ ÜRETİMİ Yangın merdivenleri, günümüzde yapımı zorunlu olan merdivenlerdir. Günümüzde yüksek binaların artması, yaşanılan afetler ya da yangınlardan insanların kolay kolay korunamaması nedeni ile, bu merdivenler devlet tarafından zorunlu kılınmıştır. Merdivenlerin uzman ekipler tarafından yönetmeliğe uygun olarak yapılması istenmektedir.          Yangın merdivenleri, uzman mühendislik firmaları tarafından planlanmaktadır. Öncelikle merdivenin yapılacağı bina için keşfe çıkılır. Bunun ardından yapılacak olan merdivenin öl&ccedDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ ÇİZİMİ

YANGIN MERDİVENİ ÇİZİMİ Yangın merdivenleri, yangın ve ya afet durumlarında, binadan tahliye olmamızı sağlayan merdivenlerdir. Bu merdivenler, özel mühendislik firmaları tarafından. özel olarak imal edilmektedirler. Yangın merdivenlerinin yapımlarında yanmaz malzemeler kullanılır. Bu merdivenler için yangın merdiveni yönetmeliği uygulaması vardır ve devlet tarafından yapımları zorunlu kılınmıştır.             Yangın merdiveni çizimi, mühendislik firmaları tarafından yapılır. Çizimin yapılması için, binanın ve merdivenin ölçülerinin biDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ

YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ Yangın merdivenleri, can güvenliğimizi sağlayan ve çıkışlara bizi ulaştıran kapılar oldukları için devlet tarafından yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu merdivenlerin belirli kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bunun neticesi olarak bir yönetmelik uygulaması oluşturulmuştur.           Yangın merdiveni yönetmeliği, devlet tarafından mühendislerin ön görüleri ile konulmuştur. Yönetmeliğe göre, Merdivenin ulaştığı alan, çıkış alanına 10 metreden uzak olamaz. Merdivenler yanmaz malzemelerden yapılmak zorundadDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ ÖZELLİKLERİ

YANGIN MERDİVENİ ÖZELLİKLERİ Yangın merdivenleri, olumsuz durumlarda can güvenliğimizi sağlayan çıkış kapıları olduklarından, özel olarak yapılmaktadırlar. Bu merdivenlerin, her binaya göre farklı yapılması gerekmektedir. Bazı mühendislik firmaları bu merdivenleri binalarda kötü görüntülere sebep olmamaları için estetik olarak da yapabilmektedirler. Fakat birincil amaç her zaman can güvenliğinin korunmasıdır.         Yangın merdiveni özellikleri arasında en çok fark edilen özelliği yanmaz malzemelerden yapılıyor olmasıdır. Merdiven yapıDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ ÖLÇÜLERİ

YANGIN MERDİVENİ ÖLÇÜLERİ Yangın merdiveni, yangın ve ya afet durumlarında bizlerin bulunduğumuz binalardan çıkabilmemizi sağlayan çıkışlardır. Merdivenlerin binalarda uyumlu olarak yapılabilmesi için bazı kurallara uyulması gerekir. Bu konuda hazırlanmış yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ölçüler ile mühendslik firmaları tarafından yapılırlar.         Yangın merdiveni ölçülerinin, bulunacakları binaların yapısına ve yönetmeliğe uygun olarak yapılmaları gerekir. Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, merdivenin herkesin ulaşabileceDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ MODELLERİ

YANGIN MERDİVENİ MODELLERİ Yangın merdiveni, yangın ya da binalardan çıkmamızı engelleyen diğer olumsuz durumlarda, can kurtarıcı rol üstlenen bir ek yapıdır. Merdiven yapımı konusu devlet tarafından zorunlu kılınmıştır. Yönetmeliğe göre belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bu kurallara göre yapılan merdivenlerin, uzman ekipler tarafından estetik görünümlerine de önem verilmektedir.            Yangın merdivenleri günümüzde belirli bir yükseklikteki her binada olmalıdır. 20 metreden yüksek binalarda yapılması zoDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ İMALATI

YANGIN MERDİVENİ İMALATI Yangın merdivenleri bildiğiniz gibi, binalardan çıkmamız gereken durumlarda, yangın durumlarında hayata açılan bir kapıdır. Bu neden ile devlet tarafından günümüzde zorunlu kılınmıştır. Bu merdivenlerin yönetmelikte belirtilen şekillerde imal edilmesi gerekmektedir.           Yangın merdivenleri sayesinde, olumsuz durumlarda kaldığımızda binalardan çıkabilmekteyiz. Böyle durumlarda kullandığımız bu merdivenlerin sağlam olmaları hayat kurtarıcıdır. Merdivenlerin imalatının uzman ekipler tarafından yapılması gerekir. Yangın merdiveni imaDEVAMI

YANGIN MERDİVENİ FİYATLARI

YANGIN MERDİVENİ FİYATLARI Yangın merdivenleri bildiğiniz gibi her hangi bir yangın durumunda bizlerin binadan sağlıklı olarak çıkmamızı sağlayan ve devlet tarafından yapımı zorunlu kılınan ek bir yapıdır. Bu merdivenler, binaların yüksekliği, yapısı gibi faktörler göz önünde bulundurularak tarsarlanmaktadırlar.          Yangın merdivenlerinin, bir mühendislik firması tarafından ve bir uzman ekip tarafından yapılması gerekir. Uzman olmayan bir firma tarafından yapılması, can güvenliğimizi tehlikeye atar. Bu neden ile firma seçimlerinde dikkatli olunması gerekir. DEVAMI

YANGIN MERDİVENİ

YANGIN MERDİVENİ Yangın merdiveni, her hangi bir yangın durumunda ya da binadan acilen çıkılması gerekriği durumlarda, binadan zarar görmeden çıkış yapmamızı sağlayan bir yapıdır. Bu ek merdiven günümüzde büyükşehir belediyeleri tarafından zorunlu kılınmaktadır. Yapılan merdivenin uzman mühendislik firmaları tarafından yönetmeliğe uygun olarak yapılması gerekir.           Yangın durumlarında insanların binalarda mahsur kalmamaları için, büyükşehir belediyeleri tarafından yangın merdivenleri mecburi kılınmıştır. Bu sayede her haDEVAMI

İstanbul Yangın Merdiveni

İstanbul Yangın MerdiveniYangın merdiveni veya kapısı bir kez alındığında, uzun yıllar kullanılan bir üründür. Yangın merdiveni veya yangın kapısı alırken normalde satınalma sürecinin işleyişi şu şekilde olmaktadır: Satınalma yapacağınız şirketi, apartmanınıza, fabrikanıza vb. davet edersiniz. Ücretsiz bie keşif hizmetinin sonucunda kaç adet yangın kapısı ve yangın merdiveni kullanılacak, nerelere konumlanacak sorusunun cevabı bulunur. Teklif iletecek işletme projelendirmesini, kullanacak malzeme ve işçilik miktarını belirler ve size teklif iletir. Sonrasında ürünün montajıDEVAMI

Yangın Merdiveni Hangi Binalarda Gereklidir?

Yangın Merdiveni Hangi Binalarda Gereklidir? DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bina Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler Konutlar MADDE 48- (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) (5) Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, binaların sadece konut bölümlerine hizmet veren kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir: a) Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz. b) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerDEVAMI

Yangın merdiveni nasıl yapılır? - Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni nasıl yapılır? - Yangın MerdiveniKonutlarda yangın güvenliği!Konutlarda yangın güvenliği yönetmeliği esaslarına göre bodrum katlar dahil 4 katı geçmeyen konutlar ile, tek evler, ikiz evler ve sıra evler gibi konutlar ve tek bir kullanıma hizmet veren bir yapıda veya yapının ayrılmış bir bölümünde kaçışlar; kaçış mesafesi aranmaksızın normal merpenlerle sağlanabiliyor. Bu merpenlerde başka herhangi bir özellik aranmıyor.Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki konutlarda, konut içindeki herhangi bir noktadan çıkış kapısına kadar olan uzaklığın 20 m’yi geçDEVAMI

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Ne Diyor?

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Ne Diyor? Bir kere yönetmeliğe göre projeler, yasal diğer düzenlemelere de uygun olması yanında eğer yönetmelikte belirlenen koşullara uygun bulunmazsa yapı ruhsatı verilemez. Hatta yapı ruhsatı alınmış bir binanın, inşaat sırasında projeye uyulmadığı tesbit edilirse veya sonradan projede değişiklik yapılarak binanın kullanım amacı değiştirilirse, belirlenen eksiklikler tamamlanıncaya kadar binada oturma izni veya binada faaliyet izni verilemez. Yönetmeliğe göre, yangın merdivenleri, yangın ve diğer olağanüstü durumlarda kullanılan kaçış yolları ile birlikte planlanmaDEVAMI

Tarihi Binalara Yangın Merdiveni Uygulamaları

Tarihi Binalara Yangın Merdiveni Uygulamaları İstanbul’da hatta Anadolu’nun birçok yerinde tarihi yapılar bulunuyor. Bunlar yapıldığı dönemin mimarlık ve inşaat tekniğini yansıtan, cephelerinde birbirinden güzel sanat eserleri barındıran, bakanların dönüp bir daha bakmaya doyamadığı muhteşem binalar. Ama bu binalarda yangın çıkma ihtimali yok mu? Elbette var. Bu binaların yapıldığı yılları düşünürseniz o tarihlerde, bir yangında bu binanın nasıl boşaltılacağı düşüncesi henüz yoktu. Böyle olunca da bina yapılırken yangın merdivenleri konmamıştı. Bu binaların bir kısDEVAMI

KATEGORİLER

İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.
İstanbul yangın merdiveni fiyatları. keşif. 0216 641 5084.

BLOG YAZILARI

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ